Sistem Permohonan Ke Luar Negara

Mohon & Semak Urusan Ke Luar Negara Anda Secara Atas Talian

spkln.penang.gov.my


Login Sistem & Info Lanjut

Sistem Permohonan Ke Luar Negara (SPKLN)

Sistem kepada semua jabatan dan agensi negeri yang bertujuan untuk mengurangkan penggunaan kertas, membolehkan urusan permohonan dan kelulusan keluar negara dilaksana tanpa had masa dan lokasi.

Perkhidmatan & Login Ke Sistem


Login SSO

Klik butang di bawah untuk login menggunakan kemudahan SSO

Login SSO

Login Tanpa SSO

Klik butang di bawah untuk login tanpa menggunakan SSO

Login Tanpa SSO

Urusan Rasmi

Permohonan Ke Luar Negara Atas Urusan Rasmi

Urusan Persendirian

Permohonan ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian

Fungsi Utama Sistem


Pemohon boleh membuat permohonan dan menyemak status permohonan secara atas talian

Penyokong dan pelulus dapat menyemak dan mengesahkan permohonan secara atas talian